Статут

  1. Сарађује са постојећим средствима јавног информисања, формира и развија своје редакције за радио, ТВ новинско и издавачко деловање, интернет редакције, фото-репортерске редакције.
    Сходно томе формира редакције:
    а. ТВ, интернет и радијскз продукцију која производи и емитује ( на сопственим или осталим станицама и интернету…) радио и ТВ емисије, ТВ и радијске прилоге и рекламне спотове и сличне садржаје, фото-репортерске редакције.
    б. Новинско и издавачко деловање, књиге, новине, каталоге, монографије, брошуре и слчне публикације на тему: медијских, научних, еколошкох, пољопривредних, филозофских, уметничких, културних, политичкох, социјалних и других области, а кроз организоване форме које су пријављене и у складу са законом.
  2. Организује медијске, фотографске, уметничке, научне, еколошке, пољопривредне, интелектуалне, политичке и друге стручне раднике за рад на: уметничким, научним, еколошким, пољопривредним, хуманитарним, филозофским, културним, политичким, социјалним, стручним и истраживачким пројектима из домена: медија, уметности, науке, културе, екологије, пољопривреде, филозофије, хуманитаризма, политике, и уопште друштвене артикулације чланова и ширег окружења.
  3. Сарађује са: медијским, фотографским, уметничком, научним, еколошким, културним, хуманитарним, филозофским, политичким, државним, пољопривредним, привредним и другим стручним удружењима, сидникатима, медијима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве сличним активностима.
  4. Бави се промоцијом екологије, диверзификације руралне економије и очувања културне и природне баштине.

Назив и седиште
Члан 4.

Назив удружења је:

ДРУШТВО НОВИХ МЕДИЈА
Скраћени назив је ДНМ
Удружење има седиште у Беочину
Адреса: Горње баре 93, Черевић

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије, као и сарадњном са другим удружењима, институцијама и ван граница Републике Србије (БИХ).