Статут

У складу са одредбама чланова 11 и 12 и 22 Закон-а о удружењима ( Службени лист РС, бр.51/09 и 99/2011 ), на седници Оснивачке скупштине одржане дана 27.12.2020. године у Новом саду усвојена је одлука о примени статута:

Статут

ДРУШТВНО НОВИХ МЕДИЈА

Област остваривања циљева
Члан 1.

Друштвно нових медија ( у даљем тексту: удружење ) је невалидно, нестраначко и непрофитно струковно удружење грађана, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области: Медија, фотографије, науке, уметности, екологије, културе, пољопривреде и руралног развоја, социјалне заштите и др.

Циљеви удружења
Члан 2.

Друштво нових медија је основано да испуни циљеве и задатке удруживања чланства и других заинтересованих који су: да задовољи актуелне фотографске, медијске, културне, уметничке, научне, еколошке, пољопривредне и руралног развоја, социјалне, теоријске, организационе, егзистецијалне, економске и друге потребе чланства, на територији Србије, у складу са законом преко надлежних, установа и организација и појединаца.

Члан 3.

Ради остваривања својих циљева удружење нарочито:

  1. Окупља едукује и организује медијске, фотографске организације и фирме, појединце, (не)формалне групе, удружења, политичке, привредне, пољопривредне и руралног развоја, еколошке, социјалне и друге организације
  2. Организује ( самостално или у заједници са другим организацијама ) медијске, фотографске, културне, научне, еколошке, пољопривредне, уметничке, социјалне и друге скупове: симпозијуме, округле столове, саветовања, трибине, манифестације, семинаре, предавања и друге облике стручног и организационог образовања и усмерава у овој области, сходно томе формира клубове и галерије.